• 1

BUDOWA INSTALACJI HAMMEL

  • 1
  • 2
  • 1
  • 2  Zakresy zastosowań:
  • drewno: drewno odpadowe, odpady i drewno budowlane, pnie drzew, korzenie , zielona ścinka, podkłady kolejowe, palety, bębny po kablach
  Do przetwarzania drewna odpadowego firma HAMMEL Recyclingtechnik GmbH stawia do dyspozycji różne metody i technologie odseparowania od drewna innych odpadów, w celu uzyskania produktu stanowiącego surowiec do innych procesów produkcyjnych.

  Drewno odpadowe zostaje przetworzone do do dalszego wykorzystania na specjalnie zbudowanej według wymagań klienta instalacji przetwarzania drewna odpadowego HAMMEL. Rozdrabniaczem wstępnym HAMMEL podane drewno odpadowe jest rozdrobnione wstępnie do frakcji ok. 300 mm., zanieczyszczenia żelazne są odseparowane przez magnes zamontowany nad taśmociągiem wyładowczym a następnie przeniesione na rynnę wibracyjną. Tutaj materiał jest rozluźniony i równomiernie przekazany na taśmę sortowniczą, w celu ułatwienia ręcznej separacji zanieczyszczeń. Oczyszczony i posegregowany według wielkości i jakości, materiał jest następnie przetransportowany przez taśmociągi do odpowiednich miejsc.

  Komponenty:
  • rozdrabniacz wstępny
  • separacja metali
  • technologia przesiewania
  • linie sortownicze
  • technologia przesyłu
  Zalety:
  • indywidualne planowanie
  • wysoka wydajność
  • niskie zużycie energii
  • ograniczony poziom hałasu
  • minimalne zapylenie
  • długa żywotność narzędzi
  • solidna konstrukcja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4  Zakresy zastosowań:
  • odpady: odpady komunalne, odpady przemysłowe i wielkogabarytowe, odpady wielkogabarytowe, zmieszane odpady budowlane, opony
  Śmiecie każdego rodzaju i pochodzenia są dzisiaj pełnowartościowym surowcem. Przetwarzanie tego materiału na poszczególne cenne surowce ma swój ekonomiczny sens. Firma HAMMEL Recyclingtechnik GmbH wspiera Państwo w wykonywaniu tego zadania budując indywidualnie projektowane instalacje do przetwarzania śmieci.

  Instalacja do przetwarzania śmieci HAMMEL oferuje Państwu rozwiązanie do redukcji objętości materiału i rozdrabniania. Ponadto dzięki tej instalacji efektywnie odzyskujecie Państwo znajdujące się w śmieciach cenne surowce do dalszego przetwarzania.

  Komponenty:
  • rozdrabniacz wstępny
  • separacja metali
  • technologia przesiewania
  • linie sortownicze
  • technologia przesyłu
  Zalety:
  • indywidualne planowanie
  • wysoka wydajność
  • niskie zużycie energii
  • ograniczony poziom hałasu
  • minimalne zapylenie
  • długa żywotność narzędzi
  • solidna konstrukcja
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5  Zakresy zastosowań:
  • złom: karoserie samochodowe, aluminium (profile & bele), bloki silników, AGD, złom zmieszany, lekkie złom
  Instalacja do przetwarzania złomu HAMMEL oferuje Państwu zdecydowaną korzyść: w jednym cyklu pracy otrzymują Państwo ze zwartego materiału surowcowo posegregowane produkty końcowe. Dzieje się tak dzięki precyzyjnejmu odseparowaniu metali żelaznych i nieżelaznych. Ponadto dzięki budowie modułowej instalacji dysponują Państwo linią charakteryzującą się dużą mobilnością..

  Komponenty:
  • rozdrabniacz wstępny
  • separacja metali
  • rozdrabnianie wtórne
  • technologia przesiewania
  Zalety:
  • indywidualne planowanie
  • wysoka wydajność
  • niskie zużycie energii
  • ograniczony poziom hałasu
  • minimalne zapylenie
  • długa żywotność narzędzi
  • solidna konstrukcja
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok Odmawiać